fbpx
Golf Experience
Kohalikud reeglid 2019

Kohalikud reeglid / The local rules of Golf X Rae

• Kaugusmärgid griini keskele: valge – 200m, kollane – 150m, punane – 100m
•  Trahvialad on tähistatud kollaste ja punaste vaiadega (Reegel 17).
• Teisaldamatud tehislikud takistused on ehitatud teed, pingid, kaugusmärgid, tii-alade kõrval olevad
rajakaardid, pallipesurid, vihmutite- ja kaevude kaaned, elektrikapid (Reegel 16.1).
• Sinise lindi või värviga märgistatud puud ja taimed loetakse mängukeelualas paiknevateks ja nende mõjualast
on mängimine keelatud. Mängija peab võtma kohustusliku vabastuse (Reeglile 16.1f).
•  Remondiala on tähistatud siniste vaiadega või värviga (Reegel 16.1).
•  Väljaku piiri tähistavad valged vaiad on piiriobjektid (Reegel 8.1a).
• Mängides 11. rada on 12. raja madalaks niidetud (feeri kõrgus või madalam) alad aut. Mängides 17. rada on
ajutise range madalalt niidetud (feeri kõrgus või madalam) alad aut. (Reegel 18.2a).
• Eelispaik edenemisalal – kui mängija pall paikneb madalaks pügatud muruga edenemisalal (feeri kõrgus või madalam), on mängijal lubatud algne pall või mõni teine pall asetada ühe kepipikkuse ulatuses algsest palli asukohast. Palli ei tohi asetada algsest asukohast lipuaugule lähemale. Pall tuleb asetada vastavalt Reeglile 14.2b(2) ja 14.2e. Enne palli ülestõstmist tuleb selle asukoht ära märgistada. Eelispaiga reegli alusel vabastust
võttes võib mängija palli puhastada.
• 9. raja griini tagune remondiala on mängukeelu ala. Mängija on kohustatud võtma trahvita vabastuse ja jätkama palli asukohale lähimast kukutamisalast (Reegel 14.3).

• Distance marks to the centre of the green: white-200m, yellow-150m, red-100mPenalty areas are defined by yellow and red stakes (Rule 17).

• Immovable obstructions are built roads, benches, distance markers, sign boards at tee areas, ball washers, sprinkler and manhole covers, electrical boxes (Rule 16.1).

• White stakes defining out of bounds are deemed to be boundary objects (Rule 8.1a).

• Ground under repair is defined with blue stakes and/or lines (Rule 16.1).

• No play zone is defined with blue-white stakes and/or a corresponding sign. Trees and plants that are marked with blue ribbons or spray are deemed to be in no play zone and play from the area of interference with the player stance or intended swing is prohibited. The player must take free relief (Rule 16.1f).

• The ball is deemed to be out of bounds when it comes to rest on a closely mown area of the general area of the 12th hole when playing 11th hole and on a closely mown area of the general area of the 16th hole when playing 17th hole (Rule 18.2a).

• Preferred lie – when a players ball lies in a part of the general area of the 1st, 5th, 6th, and 9thhole, the player may take free relief once by placing the original ball or another ball in and play it from relief area of two club-length from the original spot of the ball that is not nearer to the hole than the original spot and that is in general area. The ball must be replaced under Rule 14.2b(2) and 14.2e. A player can clean the ball.

• The ground under repair behind hole 9 green is no play zone. Player must take free relief by dropping the original ball or another ball in the nearest dropping zone to the lie of the original ball.Rule 14.3.

Etikett:

Paranda löögijäljed rajal;Paranda pallijäljed griinil;

Hoidu aeglasest mängust, hoia tempot;

Hoia käru väljaspool avalöögiala ja griini;

Rehitse alati bunker;

Väljakul on keelatud mängida range-lt võetud harjutuspallidega.

Etiquette:

Replace all divots;Repair pitch marks;

Avoid slow play, keep the pace;

Keep carts outside teeing areas and greens;

Rake sand in bunkers;

It is prohibited to use driving range balls for the play on the golf course.