fbpx
Golf Experience
Avaldus
MTÜ Rae Golfiklubi juhatusele

AVALDUS

Palun mind vastu võtta MTÜ Rae Golfiklubi liikmeks. Käesolevaga kinnitan:
 1. Olen huvitatud MTÜ Rae Golfiklubi (edaspidi Klubi) eesmärkide saavutamisest;
 2. Tunnistan Klubi põhikirja sätteid ja teisi klubi kehtestatud reegleid, Royal and Ancient
  Club of ST. Andrews poolt vastu võetud golfi reegleid ja fair play põhimõtet ning Eesti
  Golfiliidu kehtestatud Hard Card reegleid;
 3. Teostan makseid Klubi põhikirjas ja Klubi pädeva organi poolt kehtestatud korras;
 4. Oman kehtivat green card’i;
 5. Astudes Rae Golfiklubi liikmeks, VALIN
  Koduklubis arvestatakse klubiliikme handicap’i, samuti võisteldakse koduklubi egiidi all;
 6. Minu HCP on (täpne HCP).
Olen nõus saama klubiuudiskirju ja pakkumisi