fbpx
Golf Experience
Avaldus
MTÜ Rae Golfiklubi juhatusele

AVALDUS

Palun mind vastu võtta MTÜ Rae Golfiklubi liikmeks. Käesolevaga kinnitan:
  1. Olen huvitatud MTÜ Rae Golfiklubi (edaspidi Klubi) eesmärkide saavutamisest;
  2. Tunnistan Klubi põhikirja sätteid, klubi kodukorda ja teisi klubi kehtestatud reegleid, Royal and Ancient
    Club of ST. Andrews poolt vastu võetud golfi reegleid ja fair play põhimõtet;
  3. Teostan makseid Klubi põhikirjas ja Klubi pädeva organi poolt kehtestatud korras;
  4. Oman kehtivat green card’i;
  5. Astudes Rae Golfiklubi liikmeks, VALIN
    Koduklubis arvestatakse minu WHS handicap’i ning ma esindan võistlustel Rae Golfiklubi;
  6. Minu hetke HCP on (täpne HCP).
Olen nõus saama klubiuudiskirju ja pakkumisi